Духовное наследие Древняя казаческая церковь в честь Вознесения Господня в Бахмаче Черниговской области 
Историко культурное наследие Украины
 
УКРАИНА:  Черниговская областьБахмачДуховное наследие

Древняя казаческая церковь в честь Вознесения Господня

Село Бахмач есть одно из древнейший поселений Киевской Руси. Впервые о нем упоминается в 1147 году в «Повести временных лет»: «…Услышал об истреблении Мстиславичами города Всеволожа, жители  городов Унежа, Бохмача и Белой Вежи поспешили бежать в Чернигов…».

Бахмач был разрушен в результате междоусобных войн, а в 1239 году его окончательно разрушили монго-татары, после чего Бахмач несколько столетий не упоминается в летописях.

Возрождение села началось во времена казачества. В Черниговский епархиальных известиях можно прочитать: «Козак Кириченко первый поставил себе хату на левой стороне речки Бахмач. После него на левой стороне речки Борзны поселился козак Данько, от которого слободка в 50 дворов поныне называется Даньковкою», «…на старосельи, в 10-ти саженях от жительства козаков Кириченков, была построена в 1755 году деревянная церковь Вознесения Христова». Согласно историческим документам в 1767 году при храме Вознесения была открыта школа. После воссоединения Украины с Россией в 1654 году Бахмач стал сотенным местечком Нежинского полка. Храм имел два престола:1-й-в честь Вознесения Христова, 2-й-в честь Архистратига Божьего Михаила, и был разрушен безбожниками. Освернено было и древнее кладбище возле храма, где покоится прах защитников Православия – сотников и казаков Бахмачской сотни Нежинского казачего полка. В данный момент восстанавливается на добровольные пожертвования.

 

 БАХМАЦЬКА СОТНЯ 
(1648-1782 pp.)
======================

Утворилася влітку 1648 р. як військовий підрозділ Борзнянського полку. У зв'язку з його ліквідацією за Зборівською угодою, в жовтні 1649 р. сотня в кількості 99 козаків включена до Чернігівського полку. Після Переяславської ради 1654 р. сотня належала до Ніжинського полку у складі міста Бахмача та сіл Куреня, Старого Бахмача і Самбора. Потім короткотерміново, від кінця 1654 до початку 1655 р., до Борзнянського полку. Далі постійно, від 1655 до 1782 pp., перебувала в адміністративному підпорядкуванні Ніжинського полку. Після ліквідації у 1782 р. територія сотні відійшла до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Бахмач, сьогодні - райцентр Чернігівської області. Серед сотенних старшин найбільш відомі представники родин Боровських, Романовичів, Барановських та Яновичів.

Сотники: Пантелеймон Омельянович (1649). Тищенко Павло Семенович (1654-1662). Пащенко Яків (1672). Романович Степан (1695-1700). Савицький Самійло (1700). Гелега Степан (1709). Боровський Семен Степанович (1709-1710). Троцький Кирило (1710-1713). Боровський Семен Степанович (1716-1722). Галищенко Андрій (1722). Налетовський Данило (1724, н.). Покотило Василь (1728-1743). Понявський Іван (1736, н.). Страшний Василь Данилович (1740, н.). Барановський Олександр Іванович (1743-1752). Забіла Кирило (1752). Янович Михайло (1757-1768). Хильчевський Тимофій (1768). Янович Михайло (1770-1782).

Населені пункти: Бахмач, містечко; Городище, село; Григорівка, село; Курінь, село; Тиниця, село. 
В Рум'янцевській ревізії 1765-1769 pp. відсутній опис села Григорівки, але є дані по хутору Біловезьк.
=================================

Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 114.

 БАХМАЦЬКА СОТНЯ 
(1648-1782 pp.)
======================

Утворилася влітку 1648 р. як військовий підрозділ Борзнянського полку. У зв'язку з його ліквідацією за Зборівською угодою, в жовтні 1649 р. сотня в кількості 99 козаків включена до Чернігівського полку. Після Переяславської ради 1654 р. сотня належала до Ніжинського полку у складі міста Бахмача та сіл Куреня, Старого Бахмача і Самбора. Потім короткотерміново, від кінця 1654 до початку 1655 р., до Борзнянського полку. Далі постійно, від 1655 до 1782 pp., перебувала в адміністративному підпорядкуванні Ніжинського полку. Після ліквідації у 1782 р. територія сотні відійшла до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Бахмач, сьогодні - райцентр Чернігівської області. Серед сотенних старшин найбільш відомі представники родин Боровських, Романовичів, Барановських та Яновичів.

Сотники: Пантелеймон Омельянович (1649). Тищенко Павло Семенович (1654-1662). Пащенко Яків (1672). Романович Степан (1695-1700). Савицький Самійло (1700). Гелега Степан (1709). Боровський Семен Степанович (1709-1710). Троцький Кирило (1710-1713). Боровський Семен Степанович (1716-1722). Галищенко Андрій (1722). Налетовський Данило (1724, н.). Покотило Василь (1728-1743). Понявський Іван (1736, н.). Страшний Василь Данилович (1740, н.). Барановський Олександр Іванович (1743-1752). Забіла Кирило (1752). Янович Михайло (1757-1768). Хильчевський Тимофій (1768). Янович Михайло (1770-1782).

Населені пункти: Бахмач, містечко; Городище, село; Григорівка, село; Курінь, село; Тиниця, село. 
В Рум'янцевській ревізії 1765-1769 pp. відсутній опис села Григорівки, але є дані по хутору Біловезьк.
=================================

Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 114.

 1732 год

Сотня Бахмацкая

Полку Нежинского сотне Бахмацкой сотенная старшина
Сотник Бахмацкий Васил Покотило
Сотне Бахмацкой сотенний писар Иосиф Арновский
Хоружий сотенний Лаврин Ляшко
Надзиратель заводов овечих сотне Юахмацкой Петро Яновский

Куреня 1 сотне Бахмацкой
Атаман курений Кост Пашко
Зенец Вовк
Федор Васечко
Назар Васечко
Кузма Буг
Аким Прилепко
Костюк Роговий
Сергий Гноянка
Клим Иващенко
Грицко Гузь
Михайло Кошмаль
Иван Панченко
Марко Рубаненко
Игнат Шмалей
Тимош Чмира
Гаврило Губарь
Иван Марченко
Степан Чмира
Луцик Дюгтяренко
Грицко Бондар
Иван Чалий
Василь Зарудний
Захарий Илченко
Терешко Илченко
Опанас Довгий
Андрей Довгий
Остап Неижджалий
Мартин Горбаченко
Степан Колодка
Григорий Орменич
Грицко Лисенко
Иван Мицик
Иван Крутка
Фома Парченко
Омелко Калюжний
Тишко Ва[с]ечко
Степан Неиждалий
Пархом Перестий
Грицко Шулган
Юско Шулган
Гаврило Перестий
Василь Чорнуха
Степан Колодка

Сотне Бахмацкой куреня 2 козаки
Атаман ккуренний Кирило Ляшко
Данило Федоренко
Гаврило Бурич
Юско Павелченко
Карп Пришва
Иван Бабич
Стецко Коптур
Федор Судеечко
Лесо Ярмак
Иван Яковенко
Василь Страшний
Павел Подгайний
Ювхим Щербина
Харко Семенченко
Лукян Суйченко
Иван Даценко
Юско Гривко
Василь Пузиренко
Корней Глущенко
Федор Ткач
Иван Мазняк
Тимофей Риба
Иван Попувский
Стефан Рубак
Павел Роскарека
Ивай Топчий
Тимуш Дудченко
Федор Олексенко
Юско Писаренко
Андрей Данченко
Василь Речун
Павел Цап
Матвей Плюта
Федор Калченко
Опанас Яненко
Кирило Бирка

Сотне Бахмацкой куреня 3 козаки
Атаман курений Юско Смаженко
Василь Бадай
Каленик Галега
Ониско Бридкий
Андрей Кг…а
Гурин Василенко
Андрей Третяк
Иван Бридкий
Иван Грищенко
Иван Кобиский
Семен Симон
Михайло Опарей
Леско Замерлий
Николай Лесун
Павел Кобиский
Иван Деденко
Степан Лучка
Илко Царенко
Алексей Лесун
Харко Кошель
Василь Швачка
Тимош Сачко
Грицко Онищенко
Ничипор Нечеса
Яцко Левченко
Данило Маслаченко
Павел Яременко
Иван Кда
Семен Кошель
Олекса Рубан
Василь Галат
Грицко Кда
Иван Бобко
Федор Шкрум
Хвеско Вовченко
Лукян Антоненко
Иван Сова
Илко Глущенко
Лукян Солодовник
Назар Лапа
Петро Даценко
Юско Городиский
Василь Куц

Сотне Бахмацкой села Курене козаки
Атаман Петро Илченко
Иван Шиш
Петро Жиленко
Петро Сисюненко
Тарас Сунка
Яков Вовченко
Трофим Вет
Пилип Бочай
Олекса Грищенко
Кирик Левченко
Никон Насторчака
Кузма Степенко
Юско Вискирка
Ничипор Архат
Тимош Курчеан
Иван Уласенко
Кирик Мацко
Хома Устич
Максим Чабан
Илляш Борщ
Тимош Скабка
Сидор Панченко
Грицко Пехотинец
Грицко Гриненко
Тишко Рудого син
Игнат Сипливенко
Юско Сунка
Харко Севериненко
Микита Цибан
Микита Ляшко
Хведор Шумко
Василь Грицаенко
Василь Романенко
Андрей Скребец
Микита Стрижипис
Яцко Пилка
Данило Сергиенко
Василь Скрибец
Хведко Скрибец
Данило Лищенко
Стецко Степаненко
Яков Хвень
Грицко Шарко
Моисей Грищенко
Федор Гузь
Хвеско Бугай
Корней Круглей
Степан Губарь
Конон Слабей
Матвей Мадко
Тимош Корецкий
Хвеско Вурган
Хвеско Ружко
Гаврил Пилипенко
Иван Бойко
Микита Серий
Грицко Московченко
Грицко Гузь
Гурин Данченко
Левко Лучка
Феско Сипливий
Василь Илченко
Улас Петренко
Ничипор Чикайло
Яцко Вовкушовский
Павел Божок
Олекса Махайленко
Семен Пащенко
Иван Хвесенко
Ивашко Сипливий
Иван Рубан
Андрушко Слабеенко
Омелко Слабеенко
Иван Краснянский
Павел Шаповал
Данило Иващенко
Ярмола Мартишко
Назар Полонский
Федор Кебенко
Иван Хоменко
Федор Слюсар
Павел Марченко
Кондрат Хвесик
Панко Семенуша
Ониско Звуник
Иван Сраченко
Мартин Глухий
Гаврило Бережний
Сидор Пехотинец
Мартин Пилипенко
Яруш Бурдюк
Василь Коркуша
Ничипор Жалубко
Грицко Семенченко
Прокоп Степенко
Грицко Обмачевский
Василь Мовчан
Василь Отрушко
Савка Попенко
Иван Есипенко
Тарас Бакало
Антун Бугун
Калко Пилипенко
Борис Грищенко
Юско Богодана
Федор Самченко
Василь Кизиченко
Стецко Макаренко
Андрей Бихкало
Юско Махишка
Семен Пехотинец
Сидор Миняйло
Левко Радченко
Клим Ворушило
Фенко Шумейло
Иван Пропихайло
Василь Слухаенко
Василь Руденко
Павел Коляда
Семен Деденко
Кондрат Юречко
Иван Древский
Леско Кузин
Ничипор Зуй
Корней Передерей
Иван Моргун
Иван Романков
Ничипор Хоминченко
Илляш Бахмацкий
Матвей Якименко

Сотне Бахмацкой села Городища козаки
Атаман Грицко Пархоменко
Хведер Зузка атаман курений
Грицко Матяш
Хведор Остапенко
Корней Остапенко
Иван Гончаренко
Дмитро Бичок
Яков Хилченко
Степан Остапенко
Пилип Пугач
Павел Отрушко
Иван Ковтуненко
Борис Руденко
Леско Самойленко
Каленик Вовк
Василь Джгуненко
Лаврен Зенченко
Федор Тишенко
Грицко Зенченко
Федор Ярошенко
Грицко Самойленко
Грицко Логвин
Федор Лесенко
Дмитро Опришко
Петро Хоруженков
Данило Тараненко
Максим Осаулка
Степан Галат
Самуйло Кривохиха
Грицко Прищепа
Иван Якименко
Иван Борода
Панко Шелко

Сотне Бахмацкой села Отинице козаки
Атаман Григорий Сирюга
Сергий Борисенко
Федор Широбот
Иван Колодченко
Денис Гриценко
Иван Науменко
Грицко Дуленко
Потап Гордеенко
Мартин Хилченко
Микита Глущенко
Микита Глущенко
Микита Павленко
Зенко Дуленко
Герасим Корнеенко
Пархом Василенко
Федор Самойленко
Грицко Баденко
Андрей Косач
Исай Хилченко
Семен Бада
Герасим Скраженко
Данило Ювченко
Яцко Косенко
Грицко Ковтунов
Кондрат Шевченко
Федор Бережний
Герасим Артюхов
Леско Ювченко
Василь Ковтунов
Семен Косач
Степан Логвиненко
Наум Прига
Петро Ющенко
Стецко Зенченко
Грицко Тимошенко
Захарей Седуненко

Священники
Сотне Бахмацкой местечка Бахмача цркви Успения Бци настоящий священик Емелиан Семенов
Тоеж цркви священник векарий Климент Зражевский
Сотне Бахмацкой села Куреня церкви Николая Стаго настоящий священник Афанасий Кебалчис
Того ж села и церкви священник векарий Симеон Макаров
Сотне Бахмацкой протопопии Борзенской села Городища церкви Рождеста Бци настоящий священик Федор Дмитриевич
Сотне Бахмацкой протопопии Конотопской села Тинице церкви Покрова Бци настоящий сщенник Иоан Григориев
Сотне Бахмацкой протопопии Борзенской местечка Бахмачка Настоящий священик церкви Восресения Гпдня Иоан Михайлов

Сотне Бахмацкой местечка Бахмача церкви Успения Бци дяк Ефим Матвеев
Тогож местечка и церкве пономар Васил Лучка
Тогож местечка и церкве ктитор Кондрат Ковтун
Сотне Бахмацкой протопопии Борзенской села Курене церкви Николая Стаго дяк Прокопий Прасол
Тоей ж церкве пономар Василь Данилович
Тогож села и церкви ктитор Матвей Якименко
Сотне Бахмацкой протопопии Борзенской села Городища церкве Рождества Бци дяк Андрей Соколовский
Того ж села и церкви ктитор Каленик Добрий
Сотне Бахмацкой протопопии Конотопской села Тинице церкви Покрова Бци дяк Михайло Иваненко
Тоей ж церкве пономар Лаврин Тимошенко
Того ж села и церкве ктитор Корней Беличенко
Сотне Бахмацкой протопопии Борзенской местечка Бахмача цркви Воскресения Гпдня дяк Тихоний Иванов
Тоей ж церкви пономар Есиф Яковенко

 


  


Адрес: 16503, Черниговская область, Бахмачский район, с.Бахмач, ул.Шевченко, 43
Тел.: +38(063) 628-39-41

www: bahmachhram.narod.ru  
Дата создания: 25-06-2012   
Последнее изменение: 25-06-2012   
Количество просмотров страницы:8667
Автор:  Курасов В.В.

 


Новые объекты
 
Популярные объекты
 
Похожие объекты
Тростянецкий дендрологический парк (Ичня)

Древняя казаческая церковь в честь Вознесения Господня (Бахмач)

Елецкий монастырь (Чернигов)

Спасо-Преображенский монастырь (Новгород-Северский)

Екатерининская церковь (Чернигов)

Густынский монастырь (Прилуки)

Историко-культурный заповедник Гетманская столица (Бахмач)

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Козелец)

Дворец Галаганов (Сребное)

Заповедник Качановка (Ичня)

  Аквапарк Лимпопо (Тернополь)

Краеведческий музей (Белая Церковь)

Святогорский историко-архитектурный заповедник (Святогорск)

Памятник воинам-авиаторам (Острог)

Остров Березань (Очаков)

Братская могила (Николаевка)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Кировоград)

Загородный комплекс ДУБРАВУШКА Club (Фастов)

Братская могила с. Былбасовка (Славянск)

Литературно-художественный музей в Старом Крыму (Феодосия)

  Костел Пресвятой Девы Марии Ангельской (Винница)

Спасо-Преображенский собор (Одесса)

Храм и источник Святой Праведной Анны (Дубно)

Спасо-Преображенский собор (Изюм)

Свято Никольский храм Николая Чудотворца Мирликийского (Бердянск)

Дом молитвы церкви евангельских христиан-баптистов (Артемовск)

Церковь в селе Михайловка (Александровка)

Успенский пещерный монастырь (Бахчисарай)

Николаевский храм (Купянск)

Свято-Троицкий Собор (Краматорск)

Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!

Для того, чтобы оставлять комментарии необходимо войти под своим именем или зарегистрироваться